SKAT havde opkrævet fuld registreringsafgift for 16 køretøjer, som var indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift. Begrundelsen for opkrævning af registreringsafgift var følgende:

* Egenfinansieringen oversteg 30 %
* Leasingaftalerne indeholdt tilføjelser, som ikke var godkendt af SKAT
* Leasingaftalen var ophørt før tid uden for ét af de i storkundeaftalen godkendte vilkår for førtidig ophør

Landsskatteretten fandt samlet set ikke, at tilladelserne til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift var bortfaldet,
eller at SKAT var berettiget til at opkræve fuld registreringsafgift.
Landsskatterettens afgørelse får betydning for Motorstyrelsens fremtidige administration af forhåndsgodkendte
leasingaftaler, herunder hvilke krav Motorstyrelsen kan kræve til indholdet af en leasingaftale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *