Landsskatteretten fandt, at Skattestyrelsen i en sag i Panama-komplekset uberettiget havde afvist at give henstand, da
man alene havde begrundet afslaget med forhold, der netop var til pådømmelse i klagesagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *