Vi samarbejder med mange revisorer – både mindre revisionsfirmaer og de største. Det er afgørende for samarbejdets effekt, at der er en afklaret rollefordeling og respekt for klientforholdet.

Samarbejdet har mange facetter lige fra kortvarig telefonisk sparring til revisor til førelse af retssager for domstolene og EU-domstolen.

Typisk understøtter vi revisors klientrelationer på følgende områder:

  • Tvister og rets- og voldgiftssager
  • Syn og skøn i skatte- og afgiftssager
  • Skatte-og afgiftsrådgivning
  • Generationsskifteløsninger for velhavende klienter
  • Behandling af større dødsboer og optimering heraf i skattemæssig henseende
  • Bøder og straf
  • Erstatningsret, rådgiveransvar og sager om formuetab
  • Undervisning

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Stifter af Bachmann/Partners Advokatfirma. Formand for Danmarks Skatteadvokater. Partner i de største danske advokatfirmaer siden 2004.

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Diana Møniche

| Advokat, partner

Arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT.
d

Telefon: +45 20 71 78 62

Email: dme@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning, skatte- og afgiftsstrafferet og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Associeret partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →