Nye regler for salg til private inden for EU betyder, at virksomheder slipper for at indberette moms til hvert enkelt af de EU-lande, der sælges til. For at gøre det nemmere for virksomheder at opkræve, indberette og betale moms ift. særreglerne er der lavet en frivillig EU-ordning, der gør det muligt for dig at registrere din virksomhed i ét land og indberette og betale EU-moms dér. Denne ordning har tidligere været omtalt som Mini One Stop Moms i Danmark. Fra 1. juli 2021 vil ordningen blive omtalt som Moms One Stop Shop.

Den 1. juli 2021 ændres momsreglerne for såkaldte fjernsalg til andre EU-lande. I praksis er det internetsalg af varer fra Danmark til privatpersoner i andre EU-lande, men det kan også være bestilling via telefon, som bilforhandlere eksempelvis oplever i forhold til de køretøjer, som de har til salg via virksomhedens hjemmeside.  

De nye regler betyder, at flere danske virksomheder skal betale moms i andre EU-lande.

Gældende regler

Mini One Stop Moms-reglerne trådte i kraft 1. januar 2015 og omfattede elektronisk leverede ydelser m.v. Systemet blev indført som en sikring af lige konkurrencevilkår mellem landende samt for at minimere risikoen for momssvindel.

Systemet medfører, at når en dansk virksomhed sælger elektroniske tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande, skal virksomheden ikke momsregistreres på almindelig vis i de forskellige EU-lande, hvortil der sælges elektroniske ydelser. Virksomheden registreres i stedet hos Skatteforvaltning som ”MOSS-virksomhed”, og angivelsen af de enkelte landes moms sker via TastSelv hos Skattestyrelsen.

De nye regler fra 1. juli 2021

Fra den 1. juli 2021 bliver ”One Stop Moms”-ordningen udvidet til at omfatte alle varer og tjenesteydelser, som sælges ved fjernsalg til privatpersoner i EU. Fremover vil One Stop Moms blive kaldt Moms One Stop Shop. Den nye ordning gør det nemmere for virksomheder at opkræve, indberette og betale moms, da virksomhederne kan nøjes med at registrere sig i ét enkelt lands momssystem og indberette og betale moms til alle EU-lande via samme system. Det vil sige, at danske virksomheder kan nøjes med at være registreret i Danmark.

Afgrænsning

One Stop Shop-reglerne kan ikke anvendes for varer, som er under de fælles EU-punktafgifter, dvs. øl, vin, spiritus, tobaksvarer og energiprodukter. Her skal der betales punktafgift i kundens hjemland, og dette kan indtil videre ikke ske via en One Stop Shop-registreringen.

Reglerne gælder som udgangspunkt ikke salg til private kunder uden for EU, da disse salg oftest vil være fritaget for moms. Det anbefales alligevel, at momsreglerne tjekkes for det enkelte land, da der eksempelvis i Storbritannien vil være registreringspligt for solgte vare med en værdi på 135 pund eller derover.  

Registrering

Siden 1. april 2021 har virksomheder, der er omfattet af de nye regler, kunnet registrere sig for Moms One Stop Shop på skat.dk. Registreringen medfører, at den udenlandske moms, som er opkrævet hos de udenlandske kunder, afregnes til Skatteforvaltningen i Danmark.

Registreringen kan undlades, hvis din virksomhed sælger for mindre end 10.000 euro til privatpersoner i hele EU på ét kalenderår. Hvis registreringen fravælges, skal der afregnes dansk moms af alt salg til privatpersoner i andre EU-lande.

Virksomheder, der allerede er registreret efter MOSS-ordningen, vil automatisk blive overflyttet til den nye momsordning fra 1. juli 2021.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 eller mail dme@bachmann-partners.dk.

                                                                                                                                           

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *