Fra 1. februar 2020 er reglerne for firmabilsbeskatning ændret således, at ansatte, der får stillet en leaset firmabil til rådighed af arbejdsgiveren, skal beskattes af en værdi svarende til, hvad en tilsvarende bil ville være solgt til i detailleddet.

Reglerne om beskatning af fri bil 

Når en firmabil stilles til rådighed for en aktionærs eller en medarbejders private benyttelse, skal personen beskattes heraf efter ligningslovens regler om beskatning af fri bil.

Hidtil er aktionæren eller medarbejderen blevet beskattet med udgangspunkt i værdien af bilen ved 1. indregistrering, såfremt bilen er anskaffet mindre end 36 måneder (3 år) efter 1. indregistrering. Efter udløbet af de 36 måneder nedsættes beskatningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen.

For brugte biler, der anskaffes mere end 3 år efter 1. indregistrering, opgøres beskatningsgrundlaget for værdien af fri bil til beskatning hos hovedaktionæren eller en medarbejder til arbejdsgiverens/leasingselskabets købspris.

Nye regler for leasede biler, der stilles til rådighed som fri bil

For leasingkontrakter, der bliver indgået den 1. februar 2020 eller senere, vil der ikke længere være mulighed for få glæde i beskatningsgrundlaget af den flådeejerrabat, som leasingselskaberne kan opnå ved indkøb af nye biler.

Hvis en medarbejder fremover får stillet en leaset bil til rådighed, skal beskatningsgrundlaget fra den 4. måned fremover svare til den værdi, som et tilsvarende køretøj forventes at kunne sælges for i detailleddet. Det vil sige, at beskatningsgrundlaget skal svare til den genberegnede afgiftspligtige værdi, som der skal afregnes registreringsafgift efter fra den 4. måned, hvor bilen er blev indregistreret.

Den oprindelige nyvognspris og den genberegnede nyvognspris fremgår af DMR for hver konkret bil.

Kan beskatningsgrundlaget blive korrigeret?

Genberegningen af den afgiftspligtige værdi er et skøn, som bliver foretaget af leasingselskabet. Hvis Motorstyrelsen ikke er enig i dette skøn, kan Motorstyrelsen ændre dette skøn op til 3 år efter genberegningen er foretaget.

En regulering af den afgiftspligtige værdi ved genberegningen vil få konsekvenser for den person, som har fået det pågældende køretøj stillet til rådighed.

Med ændringen af ligningsloven kan en medarbejder, der har fået stillet en fri bil til rådighed, uvidende blive mødt med et yderligere skattekrav, hvis Motorstyrelsen korrigerer en værdifastsættelse.

Retssikkerheden omkring værdiansættelse af køretøjer er meget usikker, da der har udviklet sig en praksis, hvor Motorstyrelsen ikke skal påvise, at virksomheden har begået fejl, for at Motorstyrelsen kan ændre det skøn, som virksomheden har adgang til selv af udføre.

I henhold til praksis ændrer Motorstyrelsen blot en værdiansættelse, hvis de synes, at værdien skal være en anden. Når virksomheder klager over Motorstyrelsens afgørelse om ændring af værdiansættelsen, foretager Skatteankestyrelsen/Motorankenævnet blot en tredje værdiansættelse uden at forholde sig til, at Motorstyrelsen ikke opfylder forvaltningslovens krav om begrundelse for, hvorfor virksomhedens værdifastsættelse kan tilsidesættes.

For virksomheder, der er registreret for registreringsafgift, har der således udviklet sig en praksis, hvor registreringsafgiftslovens bestemmelse om, at en virksomheds adgang til at foretage et skøn reelt er uden indhold, da myndighederne blot kan korrigere, hvis de har lyst hertil.

Hvis man får stillet en leasingbil til rådighed, skal man være opmærksom på, at den retspraksis, som har udviklet sig inden for registreringsafgiftsloven, også kan komme ansatte til skade.

Kan en flådeejerrabat påvirke beskatningsgrundlaget?

Det er alene leasingselskabers og autovirksomheders indregistrerede køretøjer, som skal genberegnes. Hvis en virksomhed selv indkøber og indregistrerer nye køretøjer og dermed kan opnå flådeejerrabat, vil beskatningsgrundlaget være virksomhedens faktiske anskaffelsespris, der skal indgå som beskatningsgrundlag de første 36 måneder.


For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 eller mail dme@bachmann-partners.dkPeter Hansen på tlf. 40 32 35 35 eller mail pha@bachmann-partners.dk eller Christian Bachmann på tlf. 30304521 eller mail chb@bacmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *