Det korte svar er nej!

 I 2016 afsagde EU-Domstolen en dom, der underkendte tjekkiske regler om, at der skulle lægges moms på tjekkisk medielicens. De danske regler om medielicens minder meget om de tjekkiske regler om medielicens. I Danmark skal man betale medielicens, når man f.eks. køber en radio. Det gælder, uanset om man hører DRs radioprogrammer eller ej. Medielicens i Danmark er på tilsvarende vis som man gjorde i Tjekkiet pålagt moms. Men det har EU-Domstolen som sagt underkendt, da der ikke – for at bruge momsreglernes sprogbrug – er tale om levering mod vederlag.

 Skatteminister Karsten Lauritzen har i et ministersvar fra marts 2017 udtalt, at dommen om, at der ikke skulle lægges moms på tjekkisk medielicens, ikke har betydning for Danmark, da Danmark har en såkaldt stand still-klausul. En sådan klausul går ud på, at medlemslande, som i 1978 lagde moms på ellers momsfritagne ydelser, kan fortsætte hermed. Men Bachmann/Partners mener, at denne argumentation er forkert og uholdbar. Dels er der ikke tale om en momsfritagen ydelse, sådan som dette begreb skal forstås momsretligt, dels har EU-Domstolen i klare og utvetydige vendinger udtalt, at en offentlig radiotjeneste ikke udgør en levering af tjenesteydelser, som foretages mod vederlag  sådan som det skal forstås i momsretlig forstand.

 Bachmann/Partners har i samarbejde med foreningen LicensRetur.nu iværksat en proces, der har til formål at få tilbagebetalt moms af medielicens, der er betalt med urette. Du kan læse mere om foreningen her (link til www.licensreturnu.dk), hvor du også kan melde dig ind i foreningen.

 Du kan kontakte Christian Bachmann eller Diana Mønniche for yderligere information.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *