Ved Østre Landsret verserer der tre sager, der alle drejer sig om, hvorvidt det er med rette, at der er blevet opkrævet moms af medielicens. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er advokat for sagsøger i den ene af disse sager. Baggrunden for de tre sager er en dom fra 2016, hvor EU-Domstolen underkendte tjekkiske regler om, at der skulle lægges moms på tjekkisk medielicens. Skatteministeriet har indtaget det synspunkt, at der i momsreglerne er hjemmel til at lægge moms på dansk medielicens, uanset at der ikke er tale om ”levering mod vederlag”, som ellers er en grundlæggende forudsætning for at pålægge moms. Østre Landsret har ultimo marts 2019 besluttet, at EU-Domstolen skal forelægges et præjudicielt spørgsmål om fortolkning af en den såkaldte stand still-klausul i momssystemdirektivet.

Svaret på spørgsmålet ovenfor er efter vores opfattelse nej. Når EU-Domstolen har haft lejlighed til at udtale sig om rækkevidden af stand still-klausulen i momssystemdirektivet vil der foreligge en autoritativ afklaring af spørgsmålet.

I 2016 afsagde EU-Domstolen en dom, der underkendte tjekkiske regler om, at tjekkisk medielicens skulle momsbelægges. Den danske medielicensordning blev ophævet ved lov i december 2018, men først fra 2022 skal finansieringen af DR ske via skattesystemet. De danske regler om medielicens minder meget om de tjekkiske regler. Der er tale om en apparatafgift, hvor den blotte besiddelse af et radio/tv-apparat m.v. i sig selv udløser pligt til betaling af medielicens. I Danmark skal man betale medielicens, når man f.eks. køber en radio. Det gælder, uanset om man hører DRs radioprogrammer eller ej. Medielicens i Danmark momsbelægges på tilsvarende vis, som det blev gjort i Tjekkiet før EU-Domstolens dom fra 2016. EU-Domstolen har som nævnt underkendt den tjekkiske ordning, da der ikke – for at bruge momsreglernes sprogbrug – er tale om ”levering mod vederlag”.

Omdrejningspunktet i de verserende sager er, om stand still-klausul i momssystemdirektivet giver Danmark ret til at momsbelægge medielicens, uanset at der ikke er tale om ”levering mod vederlag” – man kan f.eks. købe en B&O radio, fordi man synes, at den er pæn og gerne vil have den til at stå fremme som en pyntegenstand, uden at man på noget tidspunkt tænder for den for at modtage radioprogrammer fra DR. Stand still-klausulen går ud på, at medlemslande som Danmark, der i 1978 lagde moms på ellers momsfritagne ydelser, kan fortsætte hermed. Rækkevidden af denne stand still-klausul kommer EU-Domstolen til at tage stilling, når retssagernes parter i fællesskab med Østre Landsret er blevet enige om indholdet af en forelæggelseskendelse. Dette arbejde foregår nu.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / e-mail chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / e-mail pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *