Nye regler om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde er på vej. Det har skatteministeren bebudet mellem jul og nytår.

Regeringen har med Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgået en aftale om at indføre nye regler, der skal gøre det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Udspillet følger den model, som Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde kom med i juni 2018. Modellen går kort fortalt ud på, at hvis en virksomhedsejer ønsker at overdrage sin erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond, vil der på overdragelsestidspunktet ikke blive udløst skatte- og afgifter. Det gælder både for virksomhedsejeren og for fonden.

Modellen medfører dog ikke fuldstændig skattefrihed, idet der nærmere er tale om en skatteudskydelsesordning. På overdragelsestidspunktet opgøres der en avanceskat – en såkaldt ”stifterskat” – der udskydes indtil det tidspunkt, hvor fonden evt. sælger eller modtager udbytte af aktierne.

Den skat, som fonden efterfølgende skal betale, er således maksimeret til den opgjorte og udskudte skat af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet. Hertil bliver der også tillagt et forrentningstillæg.

Det forventes, at et udkast til lovforslag om de nye regler vil blive sendt i høring i det nye år. De nye regler forventes vedtaget i 2019.

Det er Bachmann/Partners Advokatpartnerselskabs vurdering, at de nye regler kan være fordelagtige i visse tilfælde. Der er imidlertid visse uafklarede spørgsmål, som Skatteministeriet endnu ikke har løftet sløret for.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende generationsskifte og stiftelse af fonde.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30304521/e-mail chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40323535 /e-mail pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *