Regeringen har varslet en nedsættelse af skatten på generationsskifte af virksomheder, ligesom virksomhedsejere får et retskrav på en skematisk model for værdiansættelse af familieejede virksomheder med ikrafttrædelse d. 1. januar 2025.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af virksomheder skal nedsættes fra 15 procent til 10 procent. Denne nedsættelse forventes at træde i kraft 1. januar 2025.

Regeringen har desuden varslet, at der afsættes kr. 800 mio., som skal gå til, at virksomhedsejere får et retskrav på at kunne anvende en skematisk model for værdiansættelsen af familieejede virksomheder. Anvendelse af en skematisk model for værdiansættelse vil betyde en betydelig lettelse og fjerne den usikkerhed, der har bestået i, at skattemyndighederne efterfølgende har anfægtet en værdiansættelse. For virksomhedsejerne som skatteydere er der derfor tale om styrkelse af deres retssikkerhed.

Det er vanskeligt at vurdere handelsværdien af en virksomhed, som endnu ikke er blevet solgt. Spørgsmålet er bare, hvem der skal bære risikoen for den usikkerhed, der er forbundet med fastsættelsen virksomhedens handelsværdi.

Skattestyrelsen har hidtil været berettiget til at foretage et individuelt skøn over værdien af virksomheden, hvis Skattestyrelsen har været uenig i virksomhedsejerens værdiansættelse i forbindelse med generationsskiftet. Her er det skatteyderen, der har båret risikoen for skønsusikkerheden, ligesom skatteyderen har været underlagt en bevisbyrde, hvor skatteyderen skulle modbevise Skattestyrelsens antagelse om, at virksomhedens fremtidige indtjening var ”åbenbart” forkert.

Der er ingen tvivl om, at både skematiske og skønsmæssige værdiansættelser vil medføre en usikkerhed. Valget mellem skematik og skøn er grundlæggende et valg mellem historiske data og antagelser om fremtiden.

Ved indførsel af et retskrav om anvendelsen af en skematisk model for værdiansættelse af familieejede virksomheder overvæltes risikoen for usikkerheden af handelsværdien til Skattestyrelsen.

Bachmann/Partners rådgiver i generationsskifte og er opdateret på den nyeste praksis. Det er vores erfaring, at et generationsskifte skal planlægges så tidligt som muligt. Det er vores anbefaling at, man sikrer sig via bindende svar eller skatteforbehold, således at der ikke ved udløses en unødig og uforudset skat i forbindelse med generationsskifte.

For yderligere information kontakt gerne kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *