I øjeblikket er det almindelige klagesystem hos SKAT suspenderet som følge af klagesystemets forkerte vurderinger. Det er dog stadig muligt at få genoptaget og nedsat tidligere vurderinger, hvis grundlaget for vurderingerne har været forkert. Hos Bachmann/Partners er vi specialister i SKATs ejendomsvurderinger og har stor succes med at få nedsat tidligere foretagne vurderinger og opnå tilbagebetaling af den for meget betalte ejendomsskat.

Beskatningen af fast ejendom sker primært gennem grundskylden på den enkelte ejendom, ligesom visse kommuner opkræver dækningsafgift af ejendomme, der anvendes til visse former for erhvervsvirksomhed.

Dækningsafgiftens størrelse beregnes på grundlag af den offentlige ejendomsvurdering, som udsendes af SKAT.

Omvurdering af ejendommen

Såfremt der er sket ændringer på ejendommen inden den 1. oktober i vurderingsåret – fx ændring af lokalplan eller opførelse af nye bygninger, vil SKAT udsende en omvurdering året efter.

Disse omvurderinger kan påklages direkte inden for fristen og er således ikke underlagt suspensionen af klagesystemet. Omvurderingerne skal foretages efter reglerne i den tidligere gældende vurderingslov. 

Gennemgang af ejendomsvurderingen
Bachmann/Partners tilbyder uden beregning at gennemgå jeres ejendomsvurdering med henblik på at identificere potentielle besparelser på grundskyld og/eller dækningsafgift

Vores afdeling for beskatning af fast ejendom består af de mest erfarne og førende rådgivere i branchen, der har sikret tilbagebetalinger til ejendomsejerne for adskillige millioner kroner.

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag