Bachmann/Partners arbejder også med den strafferetlige del af erhvervsretten. Vores styrke er, at vi modsat mange anklagere kender den Grundlæggende skatte- eller afgiftslov, som påstås overtrådt og derudover kender vi strafferetten. Dette giver en dobbelt fordel for vores klienter.

Vores opgaver er typisk:

  • Forhandling med SKAT om straf som forsvarer i bødesager
  • Valgt forsvarer i erhvervsstraffesager om økonomisk kriminalitet og skat
  • Udarbejdelse af strategi i forhold til den underliggende civile skattesag – hvad kommer først
  • Forhandlinger med anklagemyndigheden
  • Udarbejdelse af beviser og materialesamlinger til retten som den ekstra indsats, der skal til for at løfte bevisbyrden for tiltaltes simple uagtsomhed eller vildfarelse

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Associeret partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Loft

| Skatte- og afgiftsspecialist, Advokat

Arbejder med skatte- og afgiftsretlige rådgivning, compliance, større virksomheders skattepolitiker og tvistløsning i skatteafgiftssager.

Telefon: +45 40 30 23 15

Email: psl@bachmann-partners.dk

Klik her for information →