At få lov at varetage formuerådgivning for velhavende personer kræver juridisk og psykologisk indsigt for at kunne finde de løsninger, som passer bedst i den pågældende familie.

Udover at finde frem til holdbare skatte- og afgiftsmæssige løsninger, handler det i udpræget grad om at etablere og bevare en stor grad af tillid og fortrolighed mellem rådgiver og klient.

Bachmann/Partners rådgiver bl.a. inden for følgende områder:

  • Formueplanlægning i levende live og ved arv
  • Fordeling af arv og gaver, særejeklausuler og båndlæggelse
  • Skattemæssig optimering
  • Successionsordninger og aktivering af passive formuer
  • Værdiansættelse af aktiver og selskaber
  • Fondsetablering
  • Testamenter og successionsrækkefølger

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Michael Amstrup

| Advokat (H), partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende….

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag