Bachmann/Partners har stor erfaring med retssager mod offentlige myndigheder. Det gælder både i civile sager, som borgere og virksomheder anlægger mod offentlige myndigheder, og i særlovsstraffesager, som anklagemyndigheden rejser mod borgere og virksomheder på statens vegne.

Vi bistår borgere og virksomheder i alle sagstyper inden for miljø, plan og landbrugsret, fx vedrørende vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, planloven, miljøvurderingsloven,økologiloven, museumsloven mv.

Birgitte Nygaard Christensen

| Advokat (H), Partner

Arbejder med retssager, straffesager, miljø- og planret, landbrugsret, ekspropriation og offentlig ret.

Tlf: +45 60 51 57 06

Email: bnc@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag