Bachmann/Partners rådgiver og bistår dig i forbindelse med skel- og nabotvister. Vi har stor erfaring med sager vedrørende hævdserhvervelse, servitutrettigheder, overskridelser af den naboretlige tålegrænse mv.


Vi bistår dig også i forbindelse med skelforretninger og hegnsynsforretninger.

Birgitte Nygaard Christensen

| Advokat (H), Partner

Arbejder med retssager, straffesager, miljø- og planret, landbrugsret, ekspropriation og offentlig ret.

Tlf: +45 60 51 57 06

Email: bnc@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag