Generationsskifte – i virksomheden og i familien

Det er en omfattende proces, når en familie står overfor et generationsskifte, både når store formuer skal videregives i familien, og når virksomheder skal overdrages.
Der er mange skatte- og afgiftsforhold at tage højde for, og som virksomhedsejer, er det en god idé at være på forkant med, hvem du ønsker, skal føre virksomheden efter dig. Det er en proces, der kræver, at du forbereder dig grundigt for at sikre, at både virksomheden og den nye ejer står bedst muligt.

Start forarbejdet i god tid

Når du laver et grundigt forarbejde, sikrer du, at overdragelsen af virksomheden lykkes bedst muligt.

Generelt er det en fordel, at virksomheden drives i selskabsform, og at begge parter/generationer, derfor har et holdingselskab. Driftsselskabets anparter og aktier handles derfor i praksis mellem holdingselskaberne, der har den fordel, at holdingselskabet ikke umiddelbart beskattes af salget.

Der er flere muligheder for ny struktur i et generationsskifte. Selve overdragelsen kan ske ved gaveoverdragelse, salg af aktier eller anparter, skattemæssig succession, lån eller ved at kombinere flere metoder, alt efter, hvad der passer bedst til den enkelte virksomhed og familien bag. Hos Bachmann/Partners tilbyder vi at lave en omfattende vurdering af virksomheden og forholdene, så generationsskiftet kan foregå så gnidningsfrit som muligt.

Sådan kan en skatteadvokat hjælpe med et generationsskifte

Hos Bachmann/Partners har vi stor erfaring med at varetage juridisk og psykologisk indsigt, så vi kan finde de løsninger, der passer bedst til den enkelte virksomhed og familie. Det er et stort arbejde, og vi er derfor også meget bevidste om den tillid og fortrolighed, der kræves undervejs i processen.

Vi rådgiver bland andet i formueplanlægning ved arv eller i live, i fordeling af arv, gaver, særejerklausuler og båndlæggelse, i skattemæssig optimering, i successionsordninger og aktivering af passive formuer, i værdiansættelse af aktiver og selskaber, i testamenter og successionsrækkefølger og i fondsetablering.
Vores skatteadvokater har et omfattende kendskab til skattelovgivningen, og kan derfor bistå med den bedste rådgivning til dig, din familie og din virksomhed.

Har du brug for rådgivning om generationsskifte?

Bachmann/Partners har nogle af Danmarks førende advokater og skatteeksperter, og vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig trygt igennem forløbet med at overdrage din virksomhed ved et generationsskifte. Din advokat kan lede dig sikkert gennem salget, så resultatet lever op til dine forventninger.
Du finder vores kontorer i København, Aarhus og Aalborg, så uanset hvor du befinder dig i Danmark altid har adgang til en af landets førende skatteadvokater. Kontakt os på telefon +45 33 23 90 90 eller på mail: kontakt@bachmann-partners.dk for at booke et møde med os.

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Michael Amstrup

| Advokat (H), partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende….

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag