Skattestyrelsen har i april 2024 udstedt to genoptagelsesstyresignaler vedr. krydshandler og udokumenterede indsætninger i relation til kryptovalutaer/-aktiver.

Bachmann/Partners har i marts 2024 udgivet et nyhedsbrev, der behandler de udkast til styresignaler, som ligger til grund for de nyligt udstedte styresignaler. Klik her for at læse eller genlæse nyhedsbrevet.

Styresignalerne bekræfter, at den beregningsmetode, som Skattestyrelsen tog i brug i efteråret 2022 til opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved krydshandler og udokumenterede indsætninger ved handel med kryptovalutaer/-aktiver, udgjorde en praksisændring.

Som følge heraf udstedte Skattestyrelsen to styresignaler. Se SKM2024.219.SKTST og SKM2024.218.SKTST.

Skattestyrelsens nye beregningsmetode får især indflydelse på krydshandler og udokumenterede indsætninger, som kort kan beskrives således:

Krydshandler: Når en skatteyder har handlet/vekslet én form for kryptovaluta til en anden form for kryptovaluta, f.eks. BTC til ETH.

Udokumenterede indsætninger: Udokumenterede erhvervelser af kryptovaluta, hvor skatteyderen ikke har dokumentation for anskaffelsestidspunktet, -måden eller -summen mv. for kryptovaluta.

Hvis du vil læse mere om styresignalerne og Skattestyrelsens beregnings- og opgørelsesmetode, læs da vores nyhedsbrev fra marts 2024 her.

Muligheden for genoptagelse

Som følge af praksisændringen medfører styresignalerne, at der er mulighed for genberegning af tidligere års skatteansættelser ved brug af de ”nye” beregningsmetoder. Såfremt genberegningen medfører en lavere skatteansættelse, vil den for meget betalte skat skulle tilbagebetales.

Genoptagelse vedr. Krydshandler

Det vil være muligt at genoptage indkomstår fra og med 2021 (ordinær genoptagelse).

Den ekstraordinære genoptagelses, giver alene adgang til genoptagelse tre år forud for den underkendte praksis. Det vil sige fra og med indkomståret 2021.

Ved anmodningen om genoptagelse skal vedlægges transaktionsdata for de foretagne krydshandler. Det er derfor en fordel at sikre sig denne dokumentation allerede nu.

Genoptagelse vedr. udokumenterede indsætninger

Med styresignalet vender Skattestyrelsen tilbage til den praksis, der var gældende før efteråret 2022, hvor anskaffelsessummen for udokumenterede indsætninger blev opgjort til 0 kr.

Skattestyrelsen benyttede den afviste praksis i perioden mellem efteråret 2022 og i dag. Det vil sige, at forholdene vedr. udokumenterede indsætninger vil vedrøre indkomstårene 2022 og 2023.

Indkomståret 2022 kan genoptages ordinært indtil den 1. maj 2026. Indkomståret 2023 kan genoptages ordinært indtil den 1. maj 2027.

Få rådgivning i skattesager inden for handel med kryptovaluta

Bachmann/Partners har erfaring med rådgivning i skattesager inden for handel med kryptovaluta, og er du i tvivl om, hvordan dine handler med kryptovaluta skal behandles skattemæssigt, eller har Skattestyrelsen, Landsskatteretten eller domstolene tidligere truffet afgørelse vedrørende din skatteansættelse ved salg af kryptovaluta i perioden fra 1. januar 2021, er du altid velkommen til at kontakte os for at sikre at din skat opgøres korrekt.

For yderligere information kontakt gerne, Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *