Tag Arkiver: 15%-reglen

Optagelse af fast ejendom til dagsværdi i et revideret regnskab udgjorde særlige omstændigheder, som hindrede anvendelsen af 15%-reglen.

Vestre Landsret har ved en dom af 12. februar 2024 fundet, at en fars familieoverdragelse af sine andele i to kommanditselskaber, der ejede fast ejendomme, ikke kunne ske under anvendelse af 15%-reglen. Ejendommene var optaget til dagsværdier i et revideret regnskab. Disse dagsværdier oversteg de offentlige vurderinger med ca. 40 %. Ved afgiftsberegningen i forbindelse […]