Tag Arkiver: 15 %-reglen

15 %-reglen – Nu en undtagelse frem for hovedreglen

Skattestyrelsen har sendt et udkast til styresignal i høring som følge af en nyere kendelse afsagt af Højesteret. Styresignalet beskriver, hvornår der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at Skattestyrelsen ikke anser sig bundet af en værdiansættelse efter 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret ved familieoverdragelser. Ved gaveafgiftsberegning i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til nærtstående familiemedlemmer […]