Tag Arkiver: brugtmomsordning

Begrænset adgang til efterfølgende at udarbejde en korrekt faktura

Landsskatteretten har i en afgørelse fastslået, at det kun er i begrænset omfang, at en virksomhed har adgang til efterfølgende at få udarbejdet en korrekt faktura, hvis det oprindelige salgsdokument ikke opfyldte momsbekendtgørelsens formkrav til en faktura, der skulle anvendes i forbindelse med salg af varer efter brugtmomsreglerne. Konsekvensen ved ikke at opfylde momsbekendtgørelsens formkrav […]

Bør omkvalificering af hobbyvirksomhed være afskåret fra anvendelse af brugtmomsordningen

Landsskatteretten har den 23. september 2020 truffet afgørelse om, at brugtmomsordningen ikke kunne anvendes i en pensionists hobbyvirksomhed, da hverken de regnskabsmæssige krav eller fakturakravene var opfyldt. Aktiviteten i virksomheden blev af SKAT ikke betragtet som værende hobby, men derimod som en almindelig momspligtig virksomhed. Den pågældende sag vedrørte en pensionist, som i 2014 og […]