Tag Arkiver: dokumentation

Mangeårig opbevaring af udførlig dokumentation kan vise sig afgørende for en eventuel skattesag

Af advokat Ann Rask Vang, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har den 17. juni 2021 vundet en klagesag om den skønsmæssige afgrænsning mellem, hvornår en person udøver selvstændig virksomhed og hvornår man skal betragtes som lønmodtager. I afgørelsen er der også en afgrænsning af begrebet grov uagtsomhed som grundlag for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatterettens afgørelse […]