Tag Arkiver: erhvervsmæssig virksomhed

Retskrav på skematisk værdiansættelse

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” vil der blive indført et retskrav på anvendelse af en skematisk værdiansættelse ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder inden for den nære familie. Ifølge udspillet skal den skematiske værdiansættelse altid kunne anvendes som beskatningsgrundlag ved opgørelse af bo- og gaveafgiften, når der overdrages ejerandele i en erhvervsvirksomhed. Efter gældende regler skal […]

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder nedsættes

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” vil bo- og gaveafgiftssatsen ved overdragelse af erhvervsvirksomheder (personligt ejede virksomheder og selskaber) til nærtstående familiemedlemmer m.v. blive nedsat fra 15 til 10 pct. Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil. Et af de fremsatte udspil omfatter […]

Stutterier og hold af væddeløbsheste – Skattemæssige regler og problemstillinger

Danske virksomheder, der driver stutteri og hold af væddeløbsheste, kan i opstartsfasen være stærkt af-hængige af, om Skattestyrelsen kvalificerer stutteriet som en erhvervsmæssig virksomhed eller som en hobbyvirksomhed, da det alene er erhvervsmæssige virksomheder, der kan fradrage et underskud i virk-somheden. Opstartsfasen kan være lang og forbundet med væsentlige omkostninger. Et erhvervsmæssigt skattefradrag kan derfor […]

Syn og skøn i skattesager kan være afgørende for at vinde sagen

To afgørelser fra Landsskatteretten understreger betydningen af syn og skøn i skattesager. Begge sager omhandlede fradrag for underskud i landbrugsvirksomheder og en stillingtagen til, om landbrugsvirksomhederne kunne anses som erhvervsmæssige virksomheder. Ved vurderingen af om et deltidslandbrug anses for at være erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende, lægges der bl.a. vægt på, om den konkrete drift […]

Travhestehold anset som erhvervsmæssig virksomhed

I en ny afgørelse fandt Landsskatteretten, at en ændret driftsform i en virksomhed med avl og træning af travheste medførte, at der var udsigt til et positivt resultat inden for en kort årrække. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på virksomhedens strategiændring, udvidelse samt realistiske og realiserede budgetter. Danske virksomheder, der driver stutteri og hold […]