Tag Arkiver: grøn omstilling

Første delrapport fra ekspertgruppen, der skal fremlægge forslag til en ensartet CO2-afgift

Ekspertgruppen, som skal udarbejde grundlaget for en generel og så vidt mulig ensartet CO2-afgift fremlagde sin første delrapport den 8. februar 2022. Rapporten er endnu et skridt i retning af indførelse af en afgift på drivhusgasudledninger. Første skridt var indgåelsen af et bredt politisk forlig i december 2020, hvori det blev fastlagt, at der skulle […]

Registreringsafgiften for køretøjer bliver delvist omlagt til en teknisk baseret afgift

Regeringen har den 4. december 2020 indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ændrede bilafgifter mv. Ændringerne har virkning for biler, der indregistreres fra den 18. december 2020. Afgiften beregnes i en overgangsperiode efter de i øjeblikket gældende regler, idet der efterfølgende vil blive foretaget tilbagebetaling eller efteropkrævning, når lovforslaget er […]