Tag Arkiver: Køretøjsregister

Nye regler på motorområdet

Arbejder du eller din virksomhed indenfor autobranchen, skal du være opmærksom på, at regeringen netop har fremsat lovforslag om en række ændringer på motorområdet, der efter vores vurdering bestemt ikke gør retsstillingen bedre for selvanmeldere. Regeringen har fremsat forslag om, at det ikke skal være muligt for selvanmeldere at ændre i måneds-angivelsen for afgiftsberigtigede køretøjer […]