Tag Arkiver: leasing

Styresignal om værditabsberegning på vej

Bachmann/Partners vandt i december 2019 en principiel sag ved Østre Landsret, hvor en administrativt fastsat frist på én arbejdsdag til at indgive en anmodning om værditabsberegning for leasingkøretøjer ved leasingperiodens ophør blev kendt ulovhjemlet. Motorstyrelsen har nu – omtrent to år efter Østre Landsret afsagde sin dom – udsendt et udkast til styresignal, der giver […]

Oplysninger om gæld, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden

På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der et lovforslag på motorområdet, der skal fremsættes i oktober. En del af dette lovforslag udmønter regeringens udspil fra februar 2020: ”Vanvidskørsel skal stoppes”. Med dette forslag foreslås det at indføre en mulighed for adgang til eSkatData for en afgrænset kreds af virksomheder, der driver virksomhed med leasing af […]