Tag Arkiver: Moms

Landsskatteretten underkender Skattestyrelsens praksis vedrørende moms på fast ejendom

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at fast ejendom kan sælges momsfrit, selvom der ved købsaftalens indgåelse var en betingelse, at et søsterselskab skulle stå for nedrivning og ny opførsel af ejendomme på den frasolgte andel af ejendommen. Det forhold at selskaberne var koncernforbundne, ændrede altså ikke på det faktum, at salget af ejendommen […]

Hensigten med købet af en fast ejendom afgør ikke den momsmæssige behandling

To nye afgørelser fra Landsskatteretten om moms på salg af fast ejendom understreger, at købers hensigt med hel eller delvis nedrivning af en eksisterende bygning ikke kan føre til, at salget af den faste ejendom skal anses som salg af en byggegrund. Hvis der er en gammel bygning på ejendommen, er det Landsskatterettens opfattelse, at […]