Tag Arkiver: Momsbelagte ejendomsprojekter

Landsskatteretten underkender Skattestyrelsens praksis vedrørende moms på fast ejendom

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at fast ejendom kan sælges momsfrit, selvom der ved købsaftalens indgåelse var en betingelse, at et søsterselskab skulle stå for nedrivning og ny opførsel af ejendomme på den frasolgte andel af ejendommen. Det forhold at selskaberne var koncernforbundne, ændrede altså ikke på det faktum, at salget af ejendommen […]