Tag Arkiver: momsfritagelse ved levering af transportydelser over landegrænser

Skærpelse af momsfritagelse ved levering af transportydelser over landegrænser

I kraft af EU-Domstolens dom af 29. juni 2017 i sagen C-288/16, L.C., har Skattestyrelsen udarbejdet et nyt styresignal, som skærper den danske praksis vedrørende momsfritagelse ved levering af transportydelser over landegrænser. Praksisændringen medfører, at underleverandørydelser fra den 22. december 2021 ikke vil være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 16. […]