Tag Arkiver: Motorstyrelsen

Skatteministeriet har ikke anket Østre Landsrets dom vedrørende underkendelse af Motorstyrelsens praksis om godtgørelse af registreringsafgift

Vi har tidligere oplyst, at Østre Landsret den 8. juli 2022 har afsagt dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. Ankefristen for denne dom er nu udløbet og Skatteministeriet har valgt ikke at anke dommen. Dommen vil derfor få betydning for rigtig mange virksomheder, som enten ikke har fået udbetalt den godtgørelse, som […]

Varsling om øget kontrol på selvanmeldere af registreringsafgift

Motorstyrelsen har offentliggjort et nyhedsbrev under titlen ”Stort behov for målrettet kontrol ved import af brugte biler”. I nyhedsbrevet konkluderer Motorstyrelsen, at deres kontroller vidner om, at flere selvanmeldere, der importerer køretøjer, har udfordringer med at værdiansætte korrekt. Samme kritik har Motorstyrelsen selv fået af Folketingets Ombudsmand i efteråret 2021. Dette er dog ikke nævnt […]

Er du til russisk roulette? Så gå ind i autobranchen!

Af advokat Diana Mønniche, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab I henhold til registreringsafgiftslovens bestemmelser kan virksomheder, der er registreret for registreringsafgift, selv værdiansætte brugte køretøjer. Til brug for værdiansættelsen af brugte køretøjer har Motorstyrelsen udarbejdet en vejledning til virksomhederne, hvoraf det fremgår, hvordan virksomhederne skal udøve skønnet. Selvom virksomhederne følger de udstukne retningslinjer til punkt og prikke, bliver […]