Tag Arkiver: Registreringsafgiftslov

Vedtagelse af L 129 om ændring af registreringsafgiftsloven mv.

Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget et lovforslag, som gennemfører dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020. Ændringen har virkning for biler, der blev indregistreret fra den 18. december 2020 og frem. De nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021. Indtil […]