Tag Arkiver: ulovligt aktionærlån

Højesteret sætter rammerne for, hvornår et aktionærlån er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition

Højesteret har i en dom af 8. februar 2023 igen taget stilling til, hvad der kan rummes inden for formuleringen ”som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, når et aktie- eller anpartsselskab yder et lån til en kapitalejer med bestemmende indflydelse. En rentefordel i selskabets interesse var ikke tilstrækkeligt til at kvalificere lånet som en […]

Højesteret fastslår, at løbende (brutto)hævninger via en mellemregningskonto udgjorde ulovligt aktionærlån

Højesteret har i en dom af 30. august 2022 fastslået, at løbende hævninger via en mellemregning, hvorved en eneaktionærs gæld til sit selskab blev forøget eller der opstod ny gæld, ikke skulle opgøres på en særskilt skattemæssig mellemregningskonto. Hævningerne skulle derimod opgøres efter et bruttoprincip. Problemstillingen har været, om en kontrollerende aktionærs hævninger i sit […]

Løbende (brutto)-hævninger via mellemregningskonto udgjorde ulovligt aktionærlån

Vestre Landsret kom i SKM2021.422.VLR frem til, at løbende hævninger via mellemregningen, hvorved gælden blev forøget eller der opstod ny gæld, ikke skulle opgøres på en særskilt skattemæssig mellemregningskonto – hævninger skulle således opgøres efter et bruttoprincip. Siden lovændringen i 2012 har lån, som et selskab yder til en kapitalejer med bestemmende indflydelse, i skattemæssig […]