Tag Arkiver: værditabsregulering

Indførelse af tidsfrist på 7 dage til ansøgning om værditabsregulering

På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der et lovforslag på motorområdet, der skal fremsættes i oktober. En del af dette lovforslag udmønter den politiske aftale fra juni 2020 mellem alle Folketingets partier om styrkelse af motorområdet. En del af lovforslaget går ud på at fastsætte en ansøgningsfrist på 7 dage til at søge om værdibaseret […]