Som en hjælp til insolvente tyske selskaber på grund af Coronakrisen har de tyske myndigheder fremsat et lovforslag om at udsætte forpligtelsen til at indgive konkursbegæring til udgangen af september 2020, såfremt insolvensen er en afledt effekt af Coronakrisen. Hvis du har etableret et tysk selskab, som er nødlidende på grund af Coronakrisen, bør du være opmærksom på de tyske tiltag.

Gældende regler 

Tyske selskaber med begrænset hæftelse (GmbH, AG, UG, eG mm.) er forpligtet til at anmode om konkursbehandling, når selskabet er insolvent. Det følger af den tyske konkurslovs § 15a, at forpligtelsen er tilknyttet selskabets direktør.

Forsømmelsen af denne pligt er en strafbar handling. Der er endvidere risiko for, at et krav kan rejses direkte mod direktøren af såvel kreditorer som kurator. Efter tysk ret hæfter direktøren nemlig personligt, hvis vedkommende udlader at indgive konkursbegæring for selskabet eller gør det for sent.

I modsætning til dansk lovgivning, indtræder et selskabs insolvens meget tidligere i forløbet, end efter tysk lovgivning og retspraksis. Insolvensforpligtelserne indtræder primært, når selskabet er illikvidt. Har et selskab ikke likvide midler til at betale 90% af de forfaldne fakturaer og har selskabet ikke udsigt til at få tilstrækkelige likvide midler hertil inden 21 dage, anses selskabet for illikvidt.

Sekundært kan en underbalance føre til insolvens, når passiverne overstiger aktiverne. Dette fører dog kun til insolvens, når der ikke foreligger en prognose for videreførelse af virksomheden. I en opgørelse om underbalance, skal værdierne af aktiver opgøres til likvidationsværdier fremfor bogførte værdier.

Lempelser på grund af Coronakrisen

Er et tysk selskabs insolvens en afledt effekt af den nuværende Coronakrise, har Tyskland foreslået, at et selskabs forpligtelse til at indgive konkursbegæring udsættes. For at kunne udsætte konkursbegæringen kræver det, at der er anmodet om offentlig hjælp og/eller at der er aktuelle finansierings- eller saneringsforhandlinger, som fører til en begrundet udsigt til sanering.

Hvis krisen er indtrådt efter den 31. december 2019, anses insolvensen for at være udløst af Coronakrisen.

Hvis selskabet er insolvent, må selskabet kun betale nye fordringer til opretholdelsen af driften under insolvenssituationen, selvom tidspunktet for konkursbegæringen bliver udsat. Selskabets direktør hæfter personligt, såfremt der betales anden forfalden gæld under perioden, hvor selskabet er insolvent.

Ved lovforslagets ikrafttrædelse vil selskabet have adgang til at fremskaffe ny likviditet frem til udgangen af september 2020, hvor den almindelige frist er 3 uger.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 eller mail dme@bachmann-partners.dkeller Rasmus Eiholm-Bæk på tlf. 51 68 82 40 eller mail reb@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *