TryghedsGruppen smba, der er et såkaldt selskab med begrænset ansvar, ejer 45 pct. af aktierne i Tryg A/S. Som kunde hos bl.a. Tryg A/S er man medlem af TryghedsGruppen smba. Højesteret har i en netop offentliggjort dom haft anledning til at bedømme, hvordan bonus, der blev udbetalt fra TryghedsGruppen smba, skulle behandles skattemæssigt. Højesteret fandt, at udbetaling af bonus til forsikringstagere/medlemmer ikke skulle beskattes som aktieindkomst, men derimod som personlig indkomst. Højesteret begrundede dette med medlemmernes begrænsede rettigheder i TryghedsGruppen smba.

Ved modtagelse af bonus fra et selskab, skal der betales skat af udbetalingen. Om bonussen skal anses for at udgøre aktieindkomst eller personlig indkomst, afhænger af, om udbetalingen kan kvalificeres som ”udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer”.

Højesteret har den 18. januar 2023 afsagt dom i en sag, der drejer sig om, hvorvidt bonusudbetalinger fra TryghedsGruppen smba til medlemmer, der er fysiske personer, skulle beskattes som aktieindkomst eller som personlig indkomst. I sagen havde det enkelte medlem af TryghedsGruppen smba hverken aktier eller andelsbeviser i selskabet, og spørgsmålet var derfor udelukkende, om medlemmerne kunne anses for at have ”lignende værdipapirer” i selskabet. Om dette er tilfældet, afhænger af, om der er tale om værdipapirer, som efter en samlet vurdering har relevante lighedstræk med aktier og andelsbeviser. Medlemmerne af TryghedsGruppen smba var de til enhver tid værende forsikringstagere i bl.a. Tryg A/S. Der opnås således alene medlemskab ved at tegne forsikring i bl.a. Tryg A/S og ligeledes ophører dette medlemskab uden krav på formueandel, når forsikringsforholdet ophører.

Højesteret fastslog – ligesom landsretten – at de rettigheder, som medlemmerne af TryghedsGruppen smba havde i selskabet, var så begrænsede, at der ikke var tale om ”lignende værdipapirer.” Bonusudbetalingerne fra TryghedsGruppen smba til medlemmerne var derfor ikke aktieindkomst og skulle i stedet beskattes som personlig indkomst.

Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på, hvilke rettigheder medlemmet ifølge værdipapiret havde i selskabet, om medlemmet havde ret til en andel af selskabets formue i tilfælde af opløsning, og om medlemmet havde ret til at overdrage eller på anden måde omsætte værdipapiret.

Det forhold, at der på forhånd var opstillet ufravigelige betingelser, der anså værdipapiret for ”lignende”, kunne ikke føre til et andet resultat.

Bachmann/Partners rådgiver i skatteret og er opdateret på den nyeste praksis. Det er vores erfaring, at det kan være svært for selskaber at afgøre, hvordan aktier og udbytter skal beskattes, idet der kræves dybdegående kendskab til lovgivningen.

For yderligere information kontakt gerne kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk , Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *