Statsminister Mette Frederiksen og regeringen har meddelt, at visse lovforslag udskydes til næste folketingsår, som følge af, at Folketinget har måttet prioritere hastebehandling af lovforslag relateret til Corona-krisen.

Udskydelsen af lovforslag til folketingsåret 2020/2021 omfatter også lovforslag nr. L 156 om skattefri overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond.  

Udskydelse af lovforslaget 

Modellen for lovforslaget går kort fortalt ud på, at hvis en virksomhedsejer ønsker at overdrage sin erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond, vil der på overdragelsestidspunktet ikke blive udløst skatter og afgifter. Læs mere herom i vores tidligere udsendte nyhed her.

Lovforslag nr. L 156 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde), er udskudt og forventes genfremsat efter sommerferien. Læs Statsministeriets meddelelse her.

For yderligere information kontakt advokat Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 eller mail pha@bachmann-partners.dk eller Christian Bachmann på tlf. 30304521 eller mail chb@bacmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *