Birgitte Nygaard Christensen

| Advokat (H), Partner

Arbejder med retssager, straffesager, miljø- og planret, landbrugsret, ekspropriation og offentlig ret
 

Om Birgitte

Sprog

Engelsk
Spansk
Skandinaviske sprog

 

Arbejdserfaring

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma 2012-2013
Delacour Advokatfirma 2014
INTERLEX Advokater 2014-2023
Konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret 2023

 

Uddannelse

Cand.jur.
 

Medlemskaber

Danske Miljøadvokater
Danske Landbrugsadvokater

 

Personprofil

 • Erfaring med proces, miljøret og landbrugsret siden 2015.
 • Arbejder med klagesager ved administrative klagenævn.
 • Arbejder med civile retssager og særlovsstraffesager ved domstolene.
 • Arbejder med ekspropriationssager og sager ved taksationskommissioner.
 • Samarbejder med dyrlæger, landinspektører og miljøkonsulenter om løsning af sager.

 

Profilsager

 • Sager vedrørende naturbeskyttelsesloven, planloven, museumsloven, økologiloven og vandløbsloven
 • Klagesager og retssager mod offentlige myndigheder
 • Særlovsstraffesager
 • Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
 • Ekspropriations- og taksationssager
 • Skelforretninger

 

Arbejdsområder

 • Retssager
 • Særlovsstraffesager
 • Miljø- og Planret
 • Landbrugsret
 • Ekspropriation
 • Offentlig ret og forvaltningsret
 • EU-ret
 • Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
 • Krydsoverensstemmelse
 • Skelsager
 • Klagesager ved administrative klagenævn
 • Taksationssager

Kontakt Birgitte: