Bachmann/Partners rådgiver og bistår dig i forbindelse med ekspropriationssager både angående lovligheden af det ekspropriative indgreb og erstatningsudmålingen. Jo tidligere i forløbet, du kontakter os, des større muligheder er der for at få indflydelse på forløbet både i relation til indgrebets omfang og erstatningens størrelse.


Vi rådgiver ligeledes om overdragelse på ekspropriationslignende vilkår og indhentelse af bindende svar fra SKAT.

Birgitte Nygaard Christensen

| Advokat (H), Partner

Arbejder med retssager, straffesager, miljø- og planret, landbrugsret, ekspropriation og offentlig ret.

Tlf: +45 60 51 57 06

Email: bnc@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag