Juridisk rådgivning til ejendomsvurderinger

Lovgivningen indenfor ejendomsvurderinger har ændret sig meget over de sidste 10 år, og det kan derfor være svært at gennemskue, hvordan vurderingen påvirker din betaling af skat.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til en vurdering af din ejendom, kan du kontakte os hos Bachmann/Partners. Vi har et team af Danmarks førende eksperter indenfor skatte- og afgiftslovgivningen, så vi kan hjælpe dig med din ejendomsvurdering og andre skattesager.

Hvad er en offentlig ejendomsvurdering?

SKAT foretager offentlige ejendomsvurderinger af alle boliger og erhvervsmål i Danmark, som er en samlet vurdering af ejendommens værdi. Vurderingen af ejendommens værdi er med til at afgøre, hvor meget, du som boligejer, skal betale i grundskyld og ejendomsværdiskat.
Beskatningen af fast ejendom sker primært gennem ejendomsværdiskatten og grundskylden på den enkelte ejendom, ligesom nogle kommuner opkræver dækningsafgift af ejendomme, der anvendes til visse former for erhvervsvirksomhed. Dækningsafgiftens størrelse beregnes som noget nyt fremover alene på grundlag af grundværdien i den offentlige ejendomsvurdering, som udsendes af Vurderingsstyrelsen.

Siden 2013 har der dog været fejl i vurderingen af boliger, og derfor har mange boliger beholdt deres gamle ejendomsvurdering fra 2011. I 2023 har Vurderingsstyrelsen lavet gennemgående opdateringer og ændringer i systemet, så vurderingen er baseret på flere data. Dog er der stadig betydelige fejl at finde i systemet og mange boliger er vurderet endnu mere forkert end tidligere.

Ønsker du at klage over din ejendomsvurdering?

Hvis du mener, at din ejendomsvurdering er forkert, har du mulighed for at klage over den eller anmode Vurderingsstyrelsen om at lave en revision af vurderingen. Hos Bachmann/Partners er vi specialister ejendomsvurderinger, og vi har stor succes med at få nedsat tidligere foretagne vurderinger og opnå tilbagebetaling af den for meget betalte ejendomsskat.

Vil du have en skatteadvokat med på råd, når du klager over din ejendomsvurdering, kan du kontakte os hos Bachmann/Partners for professionel rådgivning fra vores skatteeksperter. Vi har kontorer i København, Aarhus og Aalborg, så du altid kan søge rådgivning hos en ekspert nær dig. Kontakt os i dag på telefon +45 33 23 90 90 eller på mail: pep@bachmann-partners.dk og hør mere om vores arbejde med ejendomsvurderinger eller book et møde med os.

De ordinære vurderinger og omvurdering af ejendommen

Ejendomme vurderes fremover i en 2-års cyklus med ejerboliger i lige og erhverv i ulige år.

Såfremt der er sket ændringer på ejendommen inden den 1. januar i vurderingsåret – fx ændring af lokalplan eller opførelse af nye bygninger, vil Vurderingsstyrelsen udsende en omvurdering året efter.

Gennemgang af ejendomsvurderingen

Bachmann/Partners tilbyder uden beregning at gennemgå jeres ejendomsvurdering med henblik på at identificere potentielle besparelser på ejendomsværdiskat, grundskyld og/eller dækningsafgift.

Vores afdeling for beskatning af fast ejendom består af de mest erfarne og førende rådgivere i branchen, der har sikret tilbagebetalinger til ejendomsejerne for adskillige millioner kroner.

Artikler hvor Bachmann/Partners er omtalt:

Skattestigning på næsten 400 pct.: Svend Eskildsens biodynamiske landbrug er havnet i skatteklemme

Skatteopgør med hestelandbrug: Anne Søndergaard føler sig kørt over

Hesteejendomme-vurdering og beskatning.

Advokatfuldmægtig Rasmus Bejder redegør i en artikel for den nyeste udvikling på ejendomsvurderings- og beskatningsområdet med særlig henblik på hesteejendomme. Læs hele artiklen ved at klikke her.

Ejendomsvurdering

Faktisk uanset hvor og hvordan du bor, er der grund til opmærksomhed på vurderingen af hus, sommerhus eller ejerlejlighed, både skattemæssigt og prismæssigt ved et salg. Der er flere fejlmuligheder. Nogen kan
man selv undgå. Især den deklarationsmeddelelse, Vurderingsstyrelsen udsender inden den prismæssige vurdering kommer, er der grund til fokus på. Der er 4 uger til at reagere og påvirke vurderingen. Fristen er særdeles
vigtig.
 
Kontakt Bachmann/Partners så tidligt som muligt, hvis du ønsker vores bistand.
 
Vi tilbyder for kr. 5.000.- ekskl. moms en screening af ejendommens forhold inden vurderingen.
Vi tilbyder for kr. 6.500.- ekskl. moms en gennemgang af både deklaration og den endelige vurdering.
—————————————————————
Screening omfatter i den første fase:
  • Gennemgang af ejendommens forhold,
  • BBR,
  • Områdets priser og
  • Sammenligningsejendommes relevans
  • Tilbagemelding til dig om tvivlsspørgsmål og konklusioner.
En screening efter modtagelsen af selve vurderingen omfatter:
  • Gennemgang af ejendomsværdi og grundværdi
  • Gennemgang af tillæg og nedslag
  • Beregning af de skattemæssige konsekvenser i forhold til nu
  • Konklusion og rådgivning med hensyn til evt. at rejse en klagesag også for vurderinger efter 2011 og 2012
Klik her for mere information

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peder Porse

|  Ejendomsvurderingsekspert

Arbejder som en af Danmarks erfarne eksperter på vurderingsområdet  med alle facetter af ejendomsvurderingsområdet, grundskyld og dækningsafgifter. Rådgivning, vurderinger og klage- og retssager.

 Telefon: +45 21 40 73 55

Email: pep@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag