Vores procedureerfaring fra tusindvis klage og retssager betyder, at vi har oparbejdet et stort know-how i behandlingen af rets- og voldgiftssager.

Vi møder ved domstolene i erhvervssager, men der vil være sagsområder, hvor vi vil henvise virksomheden til andre advokater.

Derudover mægler vi i aktionærkonflikter og fører voldgiftssager om fortolkning af ejeraftaler og andre kontrakter.

Vi er særdeles erfarne inden for syn og skøn, hvor vi kan tilføre teknisk ekspertise ved siden af den juridiske. Mange sager løses bedst og økonomisk effektivt ved det bevis, som frembringes ved syn og skøn.

Senest har den danske stat lidt nederlag ved EU–domstolen i en momssag C-471/15 for autorecycling branchen, som vil skabe bedre momsregler for en hel sektor i EU. Sagen har været 7 år undervejs og blev blandt andet vundet, fordi vi undersøgte retstilstanden i lande uden for EU og afdækkede, at momssystemdirektivet ikke blev anvendt ens af de forskellige medlemsstater i EU.

Kontakt os gerne i betydende retstvister – også før sagen går i hårdknude.

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Michael Amstrup

| Advokat (H), partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende….

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag