Bachmann/Partners har mange års erfaring med rådgivning om moms og til virksomheder, ligesom vi har stor erfaring i at føre forhandlinger med SKAT samt førelse af sager for Landsskatteretten og domstolene.
Som eksempler på nogle af de områder, som vi har mangeårig erfaring med moms og afgiftsrådgivning indenfor kan nævnes:

 • Virksomheder med handel over landegrænser,
 • Transportbranchen
 • Erhvervsskoler, professionsskoler, produktionsskoler, efterskoler m.fl.
 • Kulturelle institutioners momsforhold, herunder museers og idrætsinstitutioners momsforhold.
 • Finansielle virksomheders momsforhold
 • Momsmæssig behandling af arbejdsudleje
 • Problemstillinger ved fusion og spaltning af virksomheder
 • Offentlige institutioners overgang til selveje og de moms- og afgiftsmæssige udfordringer dette medfører
 • Momsmæssige udfordringer ved administrative fællesskaber
 • Uddannelsesinstitutioners momsmæssige behandling af kurser mv. omfattet af reglerne om indtægtsdækket virksomhed
 • Optimering af moms og afgifter ved handel/udlejning af fastejendom
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Gennemgang af og optimering af moms og afgiftsområderne i alle typer virksomheder.
 • Momsmæssige behandling af tilskud
 • Tilbagesøgning af moms i udlandet
 • Uddannelsesinstitutioners momskompensationsordning og kommuner og regioners momsrefusionsordning, herunder kombinationen til momslovens bestemmelser

I forbindelse med rådgivningen lægger vi også stor vægt på, at formidling af rådgivningen er enkel og forståelige, ligesom vi lægger stor vægt på samarbejdet med revisor, således at der opnås det bedste resultat for klienten.
Vores kerneydelser omfatter rådgivning, herunder strategisk planlægning af moms og afgiftsforhold, anmodning om bindende svar, førelse af sager for henholdsvis Landsskatteretten og domstolene, herunder EU-Domstolen.

Ligeledes dækker vores kompetencer erhvervsstraffesager, moms- og afgiftsstrafferet, hvor vi behersker såvel afgiftsretten og strafferetten, hvilket meget ofte kommer klienten til gode.

Diana Mønniche

| Advokat, partner

Arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT.
 

Telefon: +45 20 71 78 62

Email: dme@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag