Bachmann/Partners fører både sager for virksomheder, som har lidt tab ved forkert og tabsgivende rådgivning og for andre rådgivere, som har brug for hjælp til at afværge erstatningskrav fra deres kunder.

Inden for det skatteretlige område forsøger vi først at løse tvisterne med SKATs mellemkomst bl.a. ved aktivering af skatteforbehold og ansøgning om omgørelse.

Vi fører rets- og voldgiftssager ved alle danske instanser om erstatningsret, ligesom vi bistår ved alternative konfliktløsninger.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Diana Møniche

| Advokat, partner

Arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT.
d

Telefon: +45 20 71 78 62

Email: dme@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Associeret partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Loft

| Skatte- og afgiftsspecialist, Advokat

Arbejder med skatte- og afgiftsretlige rådgivning, compliance, større virksomheders skattepolitiker og tvistløsning i skatteafgiftssager.

Telefon: +45 40 30 23 15

Email: psl@bachmann-partners.dk

Klik her for information →