Bachmann/Partners fører både sager for virksomheder, som har lidt tab ved forkert og tabsgivende rådgivning og for andre rådgivere, som har brug for hjælp til at afværge erstatningskrav fra deres kunder.

Inden for det skatteretlige område forsøger vi først at løse tvisterne med SKATs mellemkomst bl.a. ved aktivering af skatteforbehold og ansøgning om omgørelse.

Vi fører rets- og voldgiftssager ved alle danske instanser om erstatningsret, ligesom vi bistår ved alternative konfliktløsninger.

Michael Amstrup

| Advokat (H), partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende….

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Jan Pedersen

| Professor, dr. jur., Skattepecialist

Arbejder med: Skattestrafferet, skatteforvaltningsret, skatteprocesret, skattekontrolret, skattestrafferet, omgåelse og generel erh…

Telefon: +45 20 71 92 12

Email: jpe@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag