Michael Amstrup

| Advokat (H), Partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager
vedrørende skatteforhold samt undervisning i skat.

Om Michael

Sprog

Engelsk og skandinavisk
 

Arbejdserfaring

Partner siden 1990 i store advokatfirmaer med omfattende og bred erfaring med skatteret, straf og erstatningsret.
 

Uddannelse

Cand.jur.

 

Medlemskaber

Danmarks Skatteadvokater
Dansk Skattevidenskabelig Forening
Danske Advokater
 

Personprofil

Kontinuerlig og omfattende erfaring med skatte- og afgiftsret siden 1984 samt omfattende erfaring med førelse af principielle skatte –, straffe- og ansvarssager både administrative og for domstolene.
 
Medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater
 
Tidligere medlem af Advokatrådets skatteudvalg
 
Arbejder med de skatteretlige forhold vedrørende til- og fraflytning til Danmark
 
Samarbejder med mange revisionsfirmaer om deres klienters skatte- og afgiftsforhold samt revisoransvarssager og
strafferetlige forhold.
 

Profilsager

Ledelsesansvarssagerne anlagt af Finansiel Stabilitet mod ledelsesmedlemmer i Eik Bank, Amagerbanken og Løkken Sparekasse for Højesteret og Landsretten.
 
Principielle skattesager vedrørende arbejdsudleje, skattepligtsforhold, hovedaktionærforhold mv.
 
Principielle skattestraffesager bl.a. vedrørende selvanmeldelse, medvirken og skattepligtsspørgsmål ved tilflytning til Danmark – bl.a. den særdeles principielle frifindende straffedom i Camilla Vest/”fotomodel”-sagen – SKM 2012.232Ø –
om hvorvidt en fotomodels sporadiske arbejde i Danmark gav fuld skattepligt til Danmark.
 

Arbejdsområder

  • Skatte – og afgiftsret for både administrative myndigheder og for domstolene
  • Skatte- og afgiftsstrafferet
  • Selvanmeldelse
  • Revisor – og advokatansvarssager – særligt vedrørende skatteretlige forhold
  • Ledelsesansvar

Kontakt Michael: