Få hjælp til skattesager fra nogen af Danmarks bedste skatteadvokater

Man skal stå tidligt op for at vinde skattesager over Staten og Kammeradvokaten. Skattereglerne er under evig forandring og ingen skatteekspert kender i dag alle facetter og områder inden for skatte- og afgiftsretten. Men vi evner at sætte os ind i komplekse skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger og tilfører sagen juridisk og bevismæssig nytænkning.

Vores tiltag:

Når SKAT rejser en økonomisk væsentlig sag mod en virksomhed, anbefaler vi altid, at vi som advokat bliver kontaktet hurtigst muligt. Det viser sig meget ofte at være omkostningsbesparende i længden, fordi vi tidligere i forløbet har mulighed for at vurdere sagen og komme med vores professionelle vurdering.

Efter der er taget kontakt, etablerer vi et tandemsamarbejde mellem virksomheden, dens revisor og os, som deler information og opdateringer i sagen. Det er vigtigt, at du afholder dig fra selv at svare og kontakte SKAT, før vi har fuld afklaring i strategien for sagen.

Vi overvejer syn og skøn og om der er andre beviser i skattesagen, som kan styrke virksomhedens position. Vi skærer sagen til og følger den strategi, vi har lagt sammen med virksomheden. Vi bruger de fleste af vores ressourcer i starten af sagen, da det er her, vi har størst mulighed for at afværge sagen, hvis vi mener, der ikke er hold i den.

Omkostningsgodtgørelse i skattesager

Hvis du klager over en afgørelse fra Skattestyrelsen, og du får medhold, kan du normalt få dækket 100% af sagens omkostninger. Får du ikke medhold, eller får du kun medhold i en mindre grad, kan du som regel opleve at få dækket 50% af sagens omkostninger.

Kontakt Bachmann/Partners

Står du eller din virksomhed overfor en skattesag, og har du brug fra juridisk rådgivning fra Danmarks bedste og mest erfarne team af skatteadvokater, jurister og eksperter, kan du kontakte os hos Bachmann/Partners på mail: kontakt@bachmann-partners.dk eller på telefon: +45 33 23 90 90.

Vælger vi at tage din sag, står vi til rådighed indenfor 24 timer. Vi stræber efter at kunne dække privatpersoner og virksomheder i hele Danmark, og derfor har vi kontorer i København, Aarhus og Aalborg, så du altid har adgang til en erfaren advokat til at hjælpe dig med dine skattesager.

Mange vundne skattesager i ryggen

Vi har været både privilegerede og heldige med vores arbejde tidligere, hvor vi har vundet mange store skattesager over SKAT. Det har typisk været for større virksomheder og deres ejere, men også i mindre sager og for enkeltmandsvirksomheder har vi stor erfaring og en god historik.
Vi fører skattesager, fra de rejses af SKAT, til de afgøres af Højesteret – vi er med hele vejen og har altid virksomhedens ryg og sikrer tryghed i forløbet for den, der er under mistanke om unddragelse.

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Michael Amstrup

| Advokat (H), partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende….

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Jan Pedersen

| Professor, dr. jur., Skattepecialist

Arbejder med: Skattestrafferet, skatteforvaltningsret, skatteprocesret, skattekontrolret, skattestrafferet, omgåelse og generel erh…

Telefon: +45 20 71 92 12

Email: jpe@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Loft

| Skatte- og afgiftsspecialist, Advokat

Arbejder med skatte- og afgiftsretlige rådgivning, compliance, større virksomheders skattepolitiker og tvistløsning i skatteafgiftssager.

Telefon: +45 40 30 23 15

Email: psl@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag