Man skal stå tidligt op for at vinde skattesager over Staten og Kammeradvokaten. Skattereglerne er under evig forandring og ingen skatteekspert kender i dag alle facetter og områder inden for skatte- og afgiftsretten.

Men vi evner at sætte os ind i komplekse skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger og tilfører sagen juridisk og bevismæssig nytænkning.

Når SKAT rejser en økonomisk væsentlig sag mod en virksomhed er vores tilgang normalt følgende:

  • Kontakt os tidligst muligt
  • Etabler et tandemsamarbejde mellem virksomheden, dens revisor og os
  • Lad være med selv at svare SKAT, før der foreligger en afklaret strategi for sagen
  • Overvej syn og skøn og andre beviser til styrkelse af virksomhedens position
  • Skær sagen til
  • Brug mange ressourcer i begyndelsen af sagen, da det er her mulighederne er størst for at afværge sagen

Vi har været priviligerede (og heldige) med at vinde mange store sager overfor SKAT.

Vi fører sager, fra de rejses af SKAT til de afgøres af Højesteret. Typisk for større virksomheder og deres ejere.

Der ydes omkostningsgodtgørelse til førelse af skattesager. 

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Michael Amstrup

| Advokat (H), partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende….

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Jan Pedersen

| Professor, dr. jur., Skattepecialist

Arbejder med: Skattestrafferet, skatteforvaltningsret, skatteprocesret, skattekontrolret, skattestrafferet, omgåelse og generel erh…

Telefon: +45 20 71 92 12

Email: jpe@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Loft

| Skatte- og afgiftsspecialist, Advokat

Arbejder med skatte- og afgiftsretlige rådgivning, compliance, større virksomheders skattepolitiker og tvistløsning i skatteafgiftssager.

Telefon: +45 40 30 23 15

Email: psl@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Rasmus Bejder Jensen

| Cand. jur. Advokatfuldmægtig

d
d
d
d

Tlf: +45 51 68 82 40

Email: rbj@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag