Skatte- og afgiftsområdet er kompliceret og kræver ofte specialviden. Vi samarbejder derfor med både revisorer og advokater, der ikke nødvendigvis sidder inde med den nødvendige specialviden, når deres klienter enten har brug for ekspertbistand i tvister eller har brug for skræddersyet skatte- eller afgiftsrådgivning. For at vores bistand skal skabe den størst mulige værdi, skal der være en afklaret rollefordeling mellem os og den oprindelige revisor/advokat. Vi udviser altid respekt for det oprindelige klientforhold. Samarbejdet kan have mange facetter. Dels fra kortvarig telefonisk sparring, dels til førelse af klage- og retssager.
 
Typisk understøtter vi revisors/advokats klientrelationer på følgende områder:
 
  • Skattetvister ved administrative klageinstanser og domstolene
  • Gennemførelse af syn og skøn i skatte- og afgiftssager
  • Skatte-og afgiftsrådgivning
  • Skatterådgivning med involvering af andre jurisdiktioner og advokater
  • Generationsskifteløsninger for velhavende klienter, herunder generationsskifte af ejendomsbesiddelser
  • Behandling af større dødsboer og optimering heraf i skattemæssig henseende
  • Bøde- og straffesager, herunder også i transfer pricing sager
  • Erstatningsret, rådgiveransvar og sager om formuetab, hvor omdrejningspunktet er skatter og afgifter
  • Undervisning

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Stifter af Bachmann/Partners Advokatfirma. Formand for Danmarks Skatteadvokater. Partner i de største danske advokatfirmaer siden 2004.

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Diana Mønniche

| Advokat, Partner

Arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT.
d

Telefon: +45 20 71 78 62

Email: dme@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning, skatte- og afgiftsstrafferet og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, P.hd., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →