Peter Hansen

| Advokat, Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Om Peter

Sprog

Engelsk og skandinavisk

Arbejdserfaring

Peter har siden 1999 arbejdet med skatter og afgifter. Fra 1999-2011 var han ansat forskellige steder inden for Skatteministeriets område, herunder i Skatteministeriets departement og i SKATs hovedcenter. Fra 2011 var Peter ansat i Danske Advokater, hvor han bl.a. arbejdede som fagudvalgssekretær for skatteudvalget i Danske Advokater. Han fik her et indgående kendskab til det politiske system og har en omfattende erfaring med påvirkning heraf for at skabe lovgivningsmæssige ændringer til gavn for klienter, som ønsker bedre rammevilkår. Peter fik sin advokatbeskikkelse i 2009 og har siden 2017 arbejdet som advokat hos Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab.

Uddannelse

Cand. jur.

Medlemskaber

Medlem af Danmarks Skatteadvokater

 

Personprofil

 • Arbejder bredt med skatte- og afgiftsret, herunder skatteret, momsret, registreringsafgift
 • Arbejder med erhvervsret og selskabsret
 • Arbejder med selvanmeldelse
 • Arbejder med bindende svar
 • Arbejder med tvistløsning og forhandlinger med skattemyndighederne fra Landsskatteretten til domstolene.
 • Arbejder med skattestraffesager
 • Samarbejder med mange revisionsfirmaer om løsning af sager, hvor juridisk og strategisk kompetence er påkrævet for at løse en sag for revisionsklienten.

 

Profilsager

 • Generationsskiftesager
 • Registreringsafgiftssager
 • Bisidder i Kommissionen om SKAT

Arbejdsområder

 • Skatte- og afgiftsprocess
 • Omstrukturering og generationsskifte
 • Rådgivning om skatte- og afgiftsmæssige forhold
 • Politisk interessevaretagelse for klienter
 • Bisidder i undersøgelseskommissioner

Kontakt Peter: