Verden er blevet meget mere åben og mange skatteydere kan have behov for at gøre rent bord over for SKAT, inden SKAT selv finder frem til dem som følge af automatisk udveksling af oplysninger landene imellem eller som følge af, at SKAT køber oplysninger af tidligere bankansatte i udenlandske banker.

Vores opgave er at hjælpe disse klienter med at forsøge at finde en vej, hvor ikke-selvangivne indtægter frivilligt kommer under dansk beskatning men uden de alvorligste strafferetlige konsekvenser for den, som ønsker at gøre rent bord.

Alle henvendelser behandles i sagens natur 100% fortroligt. 

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Michael Amstrup

| Advokat (H), partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende….

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Loft

| Skatte- og afgiftsspecialist, Advokat

Arbejder med skatte- og afgiftsretlige rådgivning, compliance, større virksomheders skattepolitiker og tvistløsning i skatteafgiftssager.

Telefon: +45 40 30 23 15

Email: psl@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Jan Pedersen

| Professor, dr. jur., Skattepecialist

Arbejder med: Skattestrafferet, skatteforvaltningsret, skatteprocesret, skattekontrolret, skattestrafferet, omgåelse og generel erh…

Telefon: +45 20 71 92 12

Email: jpe@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag