Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab yder som eksperter i forvaltningsret bistand som bisiddere i Undersøgelseskommissioner. Aktuelt er tre advokater hos Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bisiddere i Undersøgelseskommissionen om SKAT.

Der har i de seneste år været en stigende anvendelse af Undersøgelseskommissioner.

Den, hvis forhold undersøges, har ret til en bisidder efter eget valg. Bisidderens opgave er at overvære afhøringerne  i kommissionen, varetage klientens interesser ved f.eks. at stille spørgsmål til andre vidner eller tilvejebringe yderligere materiale til kommissionen.

Klienten har som vidne ikke ret til at overvære kommissionens retsmøder forud for egen afhøring. Bisidderen har derimod adgang til alle retsmøder og kan afrapportere til klienten, hvad der har betydning for vedkommende. 

Før klienten skal afhøres, gennemgår bisidderen sammen med klienten det materiale og de temaer, som vidneforklaringen forventes at angå og forbereder klienten på sin afhøring og det praktiske herom.

Når der beskikkes en bisidder, betales bisidderens honorar af statskassen.

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Stifter af Bachmann/Partners Advokatfirma. Formand for Danmarks Skatteadvokater. Partner i de største danske advokatfirmaer siden 2004.

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag