Bachmann/Partners arbejder også med den strafferetlige del af erhvervsretten. Vores styrke er, at vi modsat mange anklagere kender den grundlæggende skatte- eller afgiftslov, som påstås overtrådt og derudover kender vi strafferetten. Dette giver en dobbelt fordel for vores klienter.

Vores opgaver er typisk:

  • Forhandling med SKAT om straf som forsvarer i bødesager
  • Valgt forsvarer i erhvervsstraffesager om økonomisk kriminalitet og skat
  • Udarbejdelse af strategi i forhold til den underliggende civile skattesag – hvad kommer først
  • Forhandlinger med anklagemyndigheden
  • Udarbejdelse af beviser og materialesamlinger til retten som den ekstra indsats, der skal til for at løfte bevisbyrden for tiltaltes simple uagtsomhed eller vildfarelse

Michael Amstrup

| Advokat (H), partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende….

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Jan Pedersen

| Professor, dr. jur., Skattepecialist

Arbejder med: Skattestrafferet, skatteforvaltningsret, skatteprocesret, skattekontrolret, skattestrafferet, omgåelse og generel erh…

Telefon: +45 20 71 92 12

Email: jpe@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Diana Mønniche

| Advokat, partner

Arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT.
 

Telefon: +45 20 71 78 62

Email: dme@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag