Peder Porse

Arbejder som en af Danmarks erfarne eksperter på vurderingsområdet  med alle facetter af ejendomsvurderingsområdet, grundskyld og dækningsafgifter. Rådgivning, vurderinger og klage- og retssager.

Om Peder

Sprog

Dansk og engelsk
 

Arbejdserfaring

  • 1991-2022 SKAT og Vurderingsstyrelsen – vurdering og klagebehandling på alle typer ejendomme, men overvejende erhverv og landbrug.
  • Fra 2013 ansat som special- og chefkonsulent i SKAT Ejendom, Ejendomsvurderingskontoret og siden Vurderingsstyrelsen (staben),sager i Skatterådet, i betydeligt omfang retsmødesager i Landsskatteretten Bistand til  Natur- og Miljøklagenævnet i fredningssager. Rådgivning ved Statens køb og salg af ejendomme

Uddannelse

BA Statskundskab

Medlemskaber

  • Medlem af Taksationskommissionen for Aarhus.

Arbejdsområder

  • Ejendomsvurderinger herunder besigtigelser og interne vurderinger
  • Klagesager om ejendomsvurderinger
  • Dækningsafgifter og optimering heraf
  • Værdiansættelse af større koncerners ejendomme ved generationsskifter m.v.
  • Rådgivning vedørende ejendomsudvikling og udstykningssager
  • Rådgivning vedrørende salg af boligejendomme på større grunde med skattepligt
  •  

Kontakt Peder