Holger Fabian-Jessing

| Advokat (H), Partner i Fabian-Jessing Advokatanpartsselskab (i kontorfællesskab med Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab)

Rådgiver og behandler sager for klienter i fortrinsvis erhvervsretlige sager inden for de sø-/ transport- forsikrings- og toldretlige områder.

Telefon: +45 40 37 78 16

Email: holger.fabian-jessing@transportlaw.dk

Om Holger

Sprog

Tysk, engelsk, skandinavisk

 

Arbejdserfaring

Selvstændig advokat siden 1989, senest i Villadsen & Fabian-Jessing Advokater fra 2012 til 2020 med speciale i sø- og transportret, speditionsret og toldret samt særlig fokus på dansk/tyske erhvervsretlige forhold.
 

Uddannelse

Cand. jur., Aarhus Universitet

Spesialfagseksamen i sjørett, Oslo Universitet

 

Medlemskaber

Advokatsamfundet

Danske Advokater

Foreningen af Procedureadvokater

Deutsche Gesellschaft für Transportrecht

Comité Martime International, Den danske Søretsforening

Dansk-Tysk Industri- og Handelsklub

 

Personprofil

Kontinuerlig erfaring med sø- og transportret, speditionsret, toldret, forsikringsret og grænseoverskridende dansk/tyske retsforhold.

Rådgiver og behandler sager for klienter i fortrinsvis erhvervsretlige sager inden for de sø-/ transport- forsikrings- og toldretlige områder.

Arbejder med danske og udenlandske forsikringsselskaber, virksomheder inden for transport- og speditionssektoren samt handels- og industrivirksomheder og rådgivningsvirksomheder.

Varetager klienters interesser i forhold til myndighederne, fører sager for domstolene og voldgiftssager og deltager i  anden konfliktløsning.

 

Arbejdsområder

  • Sø- og transportret
  • Speditionsret/Logistik
  • Toldret
  • Forsikringsret
  • Dansk/tyske grænseoverskridende forhold
  • Procedure

 

Se også www.transportlaw.dk

Kontakt Holger: