Verner Jensen

| Rådgivende ingeniør

Verner bistår i dag Bachmann/Partners Advokatfirma med integreret rådgivning af fjernvarmeselskaber, kraftværker og større produktionsvirksomheder som teknisk-juridisk sagkyndig.

Telefon: +45 23 26 90 61

Email: vje@bachmann-partners.dk

 LinkedIn

Om Verner

Sprog

Engelsk, tysk og skandinavisk

Arbejdserfaring

Vattenfall A/S indtil 2010 og tidligere bl.a. Nordjyllandsværket A/S, Elsam Engineering, Aalborg Boilers og Aalborg Værft.

Uddannelse

Maskiningeniør

Personprofil

Verner har 40 års erfaring i projekt- og driftsledelse, kraftværkskonstruktion og –drift, driftsøkonomi og driftsoptimering, udarbejdelse af driftsregnskaber, udarbejdelse af fjernvarmekontrakter, tekniske beregninger i forbindelse med energiafgiftsbetaling, tekniske beregninger i forbindelse med syn og skønssager, benchmarking og kalkulation.

Verner bistår i dag Bachmann/Partners Advokatfirma med integreret rådgivning af fjernvarmeselskaber, kraftværkselskaber og større produktionsvirksomheder som teknisk-juridisk sagkyndig.

Arbejdsområder

  • Energiafgifter
  • Tilrettelæggelse af syn og skønssager i retstvister om tekniske og afgiftsmæssige forhold
  • Udarbejdelse af driftsregnskaber og fjernvarmekontrakter
  • Udarbejdelse af driftsscenarier og driftsbudgetter
  • El- og fjernvarmeproduktion
  • Kraftværksdesign og –konstruktion
  • Kraftværksdrift og driftsoptimering

Kontakt Verner: